Renowacje studni kanalizacyjnych

Renowacje studni kanalizacyjnych

Prace przy studniach betonowych

Studnie betonowe wykazujące korozję ścian betonowych, ubytki w połączeniach kręgów, uszkodzone spoczniki i kinety dolne, brak stopni złazowych – wymagają renowacji. Posiadamy specjalistyczne urządzenia zabudowane na pojeździe specjalnym do wykonywania maszynowych renowacji studni kanalizacyjnych.

W celu naprawy studni należy wykonać następujące operacje technologiczne:

  • Hydrodynamiczne wyczyszczenie studni z osadów tłuszczy, korzeni oraz skorodowanych elementów betonowych – luźnych  wraz z wydobyciem osadu – mycie należy wykonać dyszami turbo o ciśnieniu 200 - 300 bar – myjką obrotową!
  • Wykucie i usunięcie starych stopni złazowych
  • Wykucie zbędnych nadlewek w spocznikach i kinetach studni
  • Reprofilacja dużych wżerów i ubytków w ścianach studni, spocznikach i kinetach - cementami szybkowiążącymi konstrukcyjnymiPOLMIX ML 50
  • Wykonanie warstwy szczepnej na całej powierzchni studni – siarczanoodpornej o grubości od 3-4 mm cementami siarczanoodpornymi niemieckiej firmy HUFGARD -  TOPOLIT HB
  • Wykonanie warstwy końcowej – siarczanoodpornej  na całej powierzchni studni – kineta, spoczniki, kręgi betonowe + zwężka kominowa – poprzez nałożenie warstwy o grubości od 7 – 10 mm -  cementy siarczanoodporne TOPOLIT KSM – narzut maszynowy
  • Zamknięcie wycieków dynamicznych wody gruntowej poprzez nałożenie cementów szybkowiążących, wodoodpornych – TOPOLIT WASSERSTOP
  • Montaż nowych stopni złazowych powlekanych wykładziną PVC typ – U156 MSS
  • Wykonanie monitoringu przed i po wykonaniu remontu studni z nagraniem na płytę DVD

Specjalnie przygotowany pojazd umożliwia wykonywanie automatycznego czyszczenia kanalizacji o wysokim ciśnieniu dochodzącym do 350 bar, które pozwala na odpowiednie przygotowanie podłoża studni betonowych do prac tynkarskich.

Po dokładnym wymyciu ścian studni otrzymujemy idealnie czystą powierzchnię betonu o twardej strukturze, która pozwala na przeprowadzenie renowacji studni kanalizacyjnych poprzez nałożenie zapraw tynkarskich siarczanoodpornych. Zaprawa tynkarska nakładana jest automatycznie rozrzutnikiem, który ustawiony jest w osi studni i dokonuje natrysku zaprawy siarczanoodpornej na ściany studni.

Końcowym etapem renowacji studni kanalizacyjnych jest wykonanie reprofilacji kinet i spoczników oraz zamontowanie nowych stopni złazowych powlekanych PVC. Ostatnim etapem robót jest wykonanie inspekcji powykonawczej studni z nagraniem płyty DVD.

  

Warstwa-24

Przed

Warstwa-26

Warstwa-25

 

Po

Warstwa-28

Warstwa-27