Renowacje studni kanalizacyjnych

Renowacje studni kanalizacyjnych

Renowacje studni kanalizacyjnych – prace przy studniach betonowych

Studnie betonowe wykazujące korozję ścian betonowych, ubytki w połączeniach kręgów, uszkodzone spoczniki i kinety dolne czy brak stopni złazowych – wymagają renowacji. Posiadamy specjalistyczne urządzenia zabudowane na pojeździe specjalnym do wykonywania maszynowych renowacji studni kanalizacyjnych.

Renowacja studni kanalizacyjnych - proces

W celu naprawy studni należy wykonać następujące operacje technologiczne:

  • hydrodynamiczne wyczyszczenie studni z osadów tłuszczy, korzeni oraz skorodowanych elementów betonowych – luźnych  wraz z wydobyciem osadu – mycie należy wykonać dyszami turbo o ciśnieniu 200 - 300 bar – myjką obrotową!
  • wykucie i usunięcie starych stopni złazowych
  • wykucie zbędnych nadlewek w spocznikach i kinetach studni
  • teprofilacja dużych wżerów i ubytków w ścianach studni, spocznikach i kinetach - cementami szybkowiążącymi konstrukcyjnymiPOLMIX ML 50
  • wykonanie warstwy szczepnej na całej powierzchni studni – siarczanoodpornej o grubości od 3-4 mm cementami siarczanoodpornymi niemieckiej firmy HUFGARD -  TOPOLIT HB
  • wykonanie warstwy końcowej – siarczanoodpornej  na całej powierzchni studni – kineta, spoczniki, kręgi betonowe + zwężka kominowa – poprzez nałożenie warstwy o grubości od 7 do 10 mm -  cementy siarczanoodporne TOPOLIT KSM – narzut maszynowy
  • zamknięcie wycieków dynamicznych wody gruntowej poprzez nałożenie cementów szybkowiążących, wodoodpornych – TOPOLIT WASSERSTOP
  • montaż nowych stopni złazowych powlekanych wykładziną PVC typ – U156 MSS
  • wykonanie monitoringu przed i po wykonaniu remontu studni z nagraniem na płytę DVD

Specjalnie przygotowany pojazd umożliwia wykonywanie automatycznego czyszczenia kanalizacji przy użyciu wysokiego ciśnienia dochodzącego do 350 bar, które pozwala na odpowiednie przygotowanie podłoża studni betonowych do prac tynkarskich.

Po dokładnym wymyciu ścian studni otrzymujemy idealnie czystą powierzchnię betonu o twardej strukturze, która pozwala na przeprowadzenie renowacji studni kanalizacyjnych poprzez nałożenie zapraw tynkarskich siarczanoodpornych. Zaprawa tynkarska nakładana jest automatycznie rozrzutnikiem, który ustawiony jest w osi studni i dokonuje natrysku zaprawy siarczanoodpornej na ściany studni.

Końcowym etapem renowacji studni kanalizacyjnych jest wykonanie reprofilacji kinet i spoczników oraz zamontowanie nowych stopni złazowych powlekanych PVC. Ostatnim etapem robót jest wykonanie inspekcji powykonawczej studni z nagraniem płyty DVD.

techkan

Przed

techkan

techkan

Po

techkan

techkan