Naprawy przyłączy kanalizacyjnych

Naprawy przyłączy kanalizacyjnych

Naprawy przyłączy kanalizacyjnych – montaż kapeluszy

System „kapelusza” to sposób prowadzenia bezwykopowych napraw przyłączy kanalizacyjnych w zakresie kanału głównego od średnicy 150 mm do 1000 mm.

W metodzie tej można jednocześnie naprawić kanał główny w zakresie do 0,5m z doszczelnieniem przykanalika do długości 0,4 m w głąb trójnika. Naprawa ta nosi nazwę „kapelusza” ponieważ materiał filcowy naprawczy wykonany jest w kształcie kapelusza, który wprasowywany jest w miejscu uszkodzenia pod ciśnieniem do 2,5 bar. Wówczas cylinder zostaje wprasowany w głąb przykanalika pod ciśnieniem roboczym 2,5 bar , rondo zostaje wprasowane w zakres kanału głównego pod ciśnieniem do 2 bar co zapewnia powstanie szczelnego połączenia kanału głównego z przykanalikiem za pomocą jednej konstrukcji nośnej modułu naprawczego nasączonego żywicą poliuretanową.

„Kapelusze” wykonane są mat szklanych ECR lub filcu technicznego nasączanych żywicami poliuretanowymi (Harz 2000) mineralnymi, silikatowo-krzemianowymi niemieckiej firmy MINOVA.

Naprawa przyłączy kanalizacyjnych – system packero-kapelusza

Naprawa w systemie packero-kapelusza polega na jednoczesnym wprasowaniu elementu naprawczego w kanał główny (dł. 0,5 m) i przykanalik (dł. 0,2÷0,4m), który spowoduje przywrócenie pełnej szczelności w sztywności obwodowej poprzez powstanie samonośnego zestawu naprawczego pod nazwą „packero–kapelusz”.

Platforma kapelusza transportowana jest w miejsce uszkodzenia za pomocą robota frezowego typu Schwalm Tapla 1330 lub Talpa 2060 i cały proces jest kontrolowany za pomocą dwóch kamer zamontowanych na frezie dolnej i górnej. Całkowity czas trwania procesu naprawczego wynosi 2 h. Efektem końcowym jest powstanie „packero-kapelusza” poliuretanowego, który zapewnia pełną szczelność w obrębie kanału głównego i przyłącza, zamknięcie wnikania piasków, wód infiltracyjnych i korzeni oraz zamknięcie wszystkich pęknięć powstałych na skutek tzw. „wpięć na ostro".