Renowacje liniowe – długim rękawem

Renowacje liniowe – długim rękawem

Metodą naprawy kanałów głównych  i przykanalików w technologii bezwykopowej liniowej polega na wykonaniu wewnątrz kanału rękawa ciasno-pasowanego filcowego CIPP, wykonanego z filcu technicznego z folią ochronną PU nasączonego żywicą epoksydową – kolor jasny beż (przezroczysty) , dwuskładnikową termostatyczną. Żywica, w powiązaniu z ze składnikiem nośnym (rękawem filcowym) tworzy wewnątrz kanału rurę naprawczą o odpowiednich parametrach technicznych. Nasączony żywicą rękaw filcowy  instalowany jest wewnątrz istniejącego kanału za pomocą wieży inwersyjnej.

Po utwardzeniu powstaje  rura zastępcza wklejona w  macierzysty kanał.

Nasza firma oferuje naprawy w technologii bezwykopowej liniowej ROBO-LINER jest system opracowany przez szwajcarską firmę BODUS  polegający na wykonaniu wewnątrz kanału rękawa ciasno-pasowanego filcowego,  nasączonego żywicą epoksydową, dwuskładnikową termostatyczną typu BODUS-LINER.

Po całkowitym procesie utwardzania za pomocą gorącej wody o temperaturze do 900 C otrzymujemy rękaw epoksydowy o grubości od 4 mm do  23 mm i sztywności 1, 7 ÷  6,0 kN/m² . Jest to system naprawy kanałów i przykanalików biegnących w linii prostej oraz posiadających małe odchylenia od linii poziomej.  W systemie tym naprawia się kanały i  przykanaliki od średnicy 150 mm do 300 mm o długości całkowitej do 65 mb oraz kanały główne od średnicy DN 150 mm do DN 1000 mm i długości  150 mb w jednym odcinku naprawczym.

Komponentem podstawowym – bazowym, nośnym , który przywraca sztywność obwodową kanałowi jest rękaw wykonany z filcu z włókien poliestrowych pokryty warstwą poliuretanu PU o grubości 500 mikrometrów dla kanału DN 200 oraz 1000 mikrometrów dla kanałów w zakresie DN 400÷1000 mm , natomiast wypełniaczem jest żywica dwuskładnikowa epoksydowa,  która w powiązaniu ze składnikiem nośnym tworzy wewnątrz kanału rurę naprawczą o odpowiednich parametrach technicznych, zapewniającą odpowiednią chemoodporność. Rękaw nasączany jest żywicą na placu budowy, bezpośrednio przed montażem rękawa. Czas żelowania żywicy wynosi 3 h w temperaturze 20ºC. Proces nasączania prowadzony jest na mobilnej linii technologicznej zabudowanej na pojeździe.

W celu pełnej renowacji kanału długim rękawem montuje kapelusze, które zapewniają zamknięcie wód infiltracyjnych pomiędzy kanałem głównym a włożonym rękawem a jednocześnie zapewniają zrzut ścieków sanitarnych z przyłączy bezpośrednio do kanału wyłożonego wykładziną naprawczą – rękawem epoksydowym. Nie zawsze ciśnienie wprasowania rękawa długiego wahającego się pomiędzy przedziałem 0,5 do 0,8 bar jest w stanie zapewnić właściwe doleganie rękawa długiego do ścianek wewnętrznych naprawianych rur, z tego też względu przy naprawach kompleksowych w celu zapewnienia pełnej szczelności układu naprawczego zaleca się stosowanie kapeluszy.
„Kapelusze" wykonane są z mat szklanych ECR lub filcu technicznego nasączanych żywicami poliuretanowymi (Harz 2000) lub mineralnymi, silikatowo-krzemianowymi niemieckiej firmy MINOVA.

techkan

techkan

techkan