Zadymiacze – urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy

Zadymiacze – urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy

Zadymiacze – urządzenia do wykrywania nielegalnych przyłączy

Zadymiacz FOGI III

Zadymiacz FOGI III – to uniwersalne urządzenie do wykrywania nielegalnych przyłączy , stosowania w przewodach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wewnętrznej sieci sanitarnej, przemysłowej i deszczowej.

FOGI jest urządzeniem, które za pomocą zainstalowanych nagrzewnic powoduje podgrzanie cieczy fluid do temperatury 3000 C i wytworzenie pary zadymiającej , zimnej nieszkodliwej dla ludzi i zwierząt.

 Jest to urządzenie uniwersalne, które dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym pozwala na wykonywanie następujących zadań:

 • wykrywanie nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych zarówno deszczowych jak i sanitarnych
 • sprawdzenie prawidłowości podłączeń kanalizacyjnych czyli: ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnych a wód opadowych do kanalizacji deszczowej
 • sprawdzanie szczelności kanalizacji wewnętrznych : sanitarnych , wentylacyjnych , klimatyzacyjnych i przemysłowych
 • lokalizacja nieodkrytych studni pośrednich i przebiegu kanalizacji w nieznanym terenie
 • sprawdzanie drożności studzienek i krat burzowych itd.

Parametry techniczne zadymiacza FOGI III:

 • 95 m / min - wydajność zadymiania przy widoczności 1,00 m
 • 35 ml / min – zużycie płynu zadymiającego
 • wymiary urządzenia : dług. 600 mm x wys. 360 mm x szer. 240 mm
 • wydajność pary około 50 l / s
 • może wytwarzać podciśnienie do 0,8 bar przy zastosowaniu korków przepustowych – przy lokalizacji przyłączy zasyfonowanych !!!
 • czas ciągłego wytwarzania dymu bez ograniczeń (do wyczerpania płynu w kanistrze)!
 • objętość zbiornika płynu – 5 litrów
 • cena dodatkowego zbiornika płynu 5 l do zadymiania FOGI-FLUID - 450,00 zł netto
 • napięcie zasilające 220 V / 50 Hz
 • moc parownika zadymiacza : 1300 W
 • moc turbiny – dmuchawy zadymiacza : 1200 W
 • maksymalna moc urządzenia : 2500 W
 • czas rozgrzania urządzenia – gotowości do pracy : około 8 min
 • ciężar całkowity urządzenia : 15,7 kg

Wyposażenie urządzenia:

 • 6 mb elastycznego przewodu z tworzywa sztucznego DN. 40 mm
 • 1 szt . urządzenia prowadzącego z przestawnym łukiem rurowym przegubowym od 0 stopni do 180
 • 4 szt plastikowych sztang umożliwiających bezproblemowe wprowadzanie urządzenia do kanalizacji
 • 1 szt dyszy odcinającej przepustowej DN.200 z przyłączem do urządzenia prowadzącego
 • urządzenie główne - zadymiacz wyposażony w nagrzewnicę i regulowaną bezstopniowo dmuchawę z ochroną przeciwbryzową
 • 5 l płynu zadymiającego w specjalnym plastikowym kanistrze ( mieszanka wysokowartościowych alkoholi 68 % i wody 32 % ) – para zimna , nieszkodliwa dla zdrowia człowieka – karta bezpieczeństwa EWG – o numerze 91/155 ! Taka ilość wystarcza na 2 tygodnie zadymiania w małych kanałąch
 • Urządzenie FOGI III posiada certyfikat bezpieczeństwa CE zgodnie z normą EN 45014

Wyposażenie dodatkowe:

 • plastikowe sztangi o długości 1mb
 • dodatkowy wąż elastyczny DN. 40 mm o długości 3 mb z końcówkami łączeniowymi
 • zestaw do sprawdzania szczelności instalacji wewnętrznych

Zalety urządzenia FOGI III w porównaniu do urządzeń konkurencyjnych na rynku polskim:

 • możliwość prowadzenia zadymiania – badania kanalizacji nawet przy zasyfonowanych kanałach i specjalnie zabudowanych syfonach poprzez zastosowanie dyszy odcinającej!
 • możliwość prowadzenia badania szczelności i drożności przyłączy z krat deszczowych – odpowiednie doszczelnienie kosza!
 • możliwość prowadzenia zadymiania od strony rynien spustowych!
 • możliwość prowadzenia badania szczelności kanalizacji sanitarnych wewnętrznych poprzez zadymianie od strony umywalek i innych urządzeń sanitarnych! Producentem urządzenia jest niemiecka firma Inżynieryjna z Wolfsburga Inż. Dypl. Gilberta Goehnera . Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeństwa obowiązujący w Unii Europejskiej ( od maja obowiązujący również w Polsce – CE ! ).

Termin dostawy: 14 dni od zamówienia z dostawą na miejsce oraz ze szkoleniem!

 

techkan