TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

Technologie bezwykopowe – renowacja rurociągów

Nasze technologie bezwykopowej renowacji kanałów obejmują naprawy i modernizacje kanalizacji. Są one ekologiczną alternatywą tradycyjnych technologii wykopowych – w wielu przypadkach tańsze, mniej uciążliwe dla mieszkańców, często jedynie możliwe do wykonania – w ulicach o dużym natężeniu ruchu ulicznego i gęstej sieci przewodów podziemnych. Wykonywanie czy to napraw przyłączy kanalizacyjnych czy też napraw sieci kanalizacyjnej w technologiach bezwykopowych powoduje niewielkie utrudnienia komunikacyjne jedynie w obrębie studni początkowej i końcowej.

Bezwykopowe renowacje i modernizacje – oferta

Warto zastanowić się, czy nie potrzebujecie Państwo renowacji kanału. Najczęściej występującymi usterkami w kanalizacjach sanitarnych, deszczowych i przemysłowych, które mogą być naprawiane metodami bezwykopowymi są:

  • nieszczelne złącza
  • wrastające korzenie
  • pęknięcia poprzeczne i podłużne z przemieszczeniami
  • duże ubytki rur
  • utrata przekroju naprawianej do 30 % średnicy
  • brak ściany kanału – do 25 % całkowitej wielkości rury
  • piaszczące nieczynne trójniki
  • wystające trójniki, pręty stalowe, stwardniałe osady i inne przeszkody ograniczające średnicę i drożność kanału

Bardzo ważny jest dobry monitoring kanalizacji i rozpoznanie problemu. W zależności od ilości uszkodzeń występujących na danym odcinku stosuje się naprawy punktowe – pakery (naprawiane są tylko uszkodzone fragmenty rur,) lub naprawy liniowe – długim rękawem ciasnopasowanych CIPP (naprawie poddawany jest cały odcinek kanału). Naprawy krótkim rękawem poliuretanowym stosuje się w sytuacji, gdy całkowita degradacja danego ciągu kanalizacyjnego nie przekracza 35 % - wówczas ten system bezwykopowej renowacji kanałów jest uzasadniony technicznie i ekonomicznie.