Usługi

Usługi

Firma Tech-Kan świadczy usługi w następującym zakresie

Inspekcje telewizyjne sieci w zakresach średnic 40 do 2000 mm - z kompleksową ocena techniczną (zleceniodawca otrzymuje płytę DVD z cyfrowym zapisem obrazu z opisem komputerowym i elektronicznym pomiarem metrów, zdjęcia na płycie DVD z większych uszkodzeń, protokoły sprawozdawcze oraz ogólną ocenę techniczną kanału );

Czyszczenie hydrodynamiczne w zakresie kanałów od DN 100-2000 W systemie tym wykorzystujemy parametry ciśnienia wody (150-200 bar przy wydajności od 350 do 420 l/min), które poprzez odpowiedni system głowic podawany jest na wewnętrzne ściany kanału, które powodują oczyszczenie kolektora z osadów miękkich i półtwardych. Po podaniu ciśnienia pod odpowiednim kątem na ściany rury betonowej następuje oderwanie przylegających osadów i skamielin o małej i średniej twardości. Po oderwaniu tych elementów od ścian rury zostają one z pomocą strumienia wody przetransportowane do studni rewizyjnej, gdzie zostają w sposób podciśnieniowy lub mechaniczny wydobywane na zewnątrz do beczki asenizacyjnej lub innego środka transportu. Metoda ta daje dobre efekty przy oczyszczaniu kanalizacji z piasków , mułów , małych i średnich korzeni oraz dużych tłuszczy o półtwardych osadów.W przypadku twardych i bardzo twardych osadów, np. stwardniałe stalaktyty, wylewki betonowe - metoda ta nie przynosi oczekiwanych efektów i wówczas muszą być wykonywane prace frezowe w systemie mechanicznym lub hydrodynamicznym.

Renowacje bezwykopowe w systemie "krótkiego rękawa" w zakresach średnic 100 do 1400 mm;

Renowacje przyłączy-system "kapelusza"od średnicy kanału głównego Dn.150 do 1200 mm i w zakresach średnic przyłączy od Dn.80 do 300 mm na długości do 400mmMontaż kapeluszy na kanałach o profilu jajowym do srednicy maksymalnej Dn. 600/900mm

Prace frezowe

  • wycinanie korzeni,
  • usuwanie wystających trójników,
  • frezowanie stwardniałych osadów,
  • otwieranie trójników (zamykanie też - ale tylko dla tych, którzy nie płacą za ścieki),
  • wycinanie prętów stalowych i innych przeszkód w kanale,

Opis technologi frezowania Prace te prowadzone są za pomocą robotów frezowych mechaniczno-pneumatycznych Talpa 1330 i Talpa 2060 gdzie frezowanie odbywa się za pomocą głowicy diamentowej o obrotach 12 tyś Obr/min i mocy na głowicy frezującej ok. 1,5 kW. Prace te wykonywane są pod kontrolą kamery TV, aby frezować tylko przeszkody znajdujące się w kanale, nie doprowadzając do uszkodzeń wewnętrznych ścian rury. Roboty pneumatyczne typu Talpa mają również możliwość zamontowania platformy z młotem pneumatycznym, który umożliwia wykuwanie zalegających płaszczyzn lub wylewek betonowych. W pracach frezowych można również wykorzystywać metody hydrodynamicznego frezowania, które polega na użyciu do frezowania odpowiednich głowic frezujących nożowych i łańcuchowych, które za pomocą dynamicznej odśrodkowej mocy obrotowej powodują zbijanie - frezowanie narostów betonowych. Obroty takiej głowicy to ok. 2 tyś. Obr/min, moc wyjściowa na głowicy frezującej: 6-10 kW. Frezowane odłamki betonowe następnie za pomocą czyszczenia hydrodynamicznego wodnego, czyli pierwszego systemu udrażniania zostają ściągnięte do studni rewizyjnych w celu wydobycia ich na zewnątrz. Metoda frezowania mechanicznego i hydrodynamicznego służy do frezowania twardych i bardzo twardych wylewek betonowych wówczas, gdy hydrodynamiczne czyszczenie wodne nie przynosi zamierzonych efektów. W metodzie tej wyfrezowane elementy pozostają w miejscu frezowania, czyli na dnie kanału w postaci luźnych od frezowanych elementów i małych kawałków betonu, które należy następnie strumieniem wody wypłukać w kierunku studni rewizyjnych.,

Bezwykopowe renowacje liniowe kanałów głównych w zakresie średnic od DN.100-1000 mm. Renowacja kanałów głównych wykonywana jest w technologii rękawów ciasno pasowanych CIPP . Polega ona na zainstalowaniu wewnątrz istniejącego kanału za pomocą wierzy inwersyjnej rękawa wykonanego z filcu poliestrowego powlekanego folią PU nasączonego żywica epoksydową lub poliestrową .
Rękaw jest utwardzany za pomocą gorącej wody o temperaturze 85 st Celsjusza.
Po utwardzeniu rękawa powstaje rura zastępcza wklejona w materiał macierzysty kanału epoksydowa o grubości ścianki
od 3-32mm i sztywności obwodowej od 2-5 kN/m2.
Moduł sprężystości takiego rękawa wynosi E=2500-2800 MPa.
Jest to technologia naprawy opracowana przez Szwajcarską Firmę BODUS GmbH pod nazwą BODO-LINER.
Jest to najnowsza technologia rękawów epoksydowych -ekologicznych które nie zawierają styrenów, zapewniając brak szkodliwości dla wód gruntowych .
Rękawy te mogą być stosowane z powodzeniem do napraw rurociągów wody pitnej .
Żywica epoksydowa jest żywicą 2-komponentową wstrzykiwana do rękawa w czasie impregnacji pod ciśnieniem 6 bar.
W czasie procesu utwardzania rękawa za pomocą rejestratora zapisywane są parametry wody, ciśnienia oraz temperatur rękawa .
Tak więc jest pełen nadzór parametrów wykonywanego rękawa.
Po zakończeniu renowacji przekazywana jest kompletna dokumentacja z płyta DVD oraz gwarancja na okres od 6-10 lat.

 

Renowacje liniowe przyłączy w systemie rękawa Bravo-Liner w zakresach średnic Dn.80 do DN.200mm (do kanalizacji posiadających kolana i zakręty) oraz Konudur-Liner dla średnic przyłączy i kanałów głównych od Dn.80 do Dn.800 mm stosowany również do renowacji kanalizacji przemysłowej-Konudur-Liner 102 TL ,

Liniowy system bezwykopowych napraw przykanalików ( przyłączy domowych )System ten polega na naprawie przykanalików w systemach bezwykopowych za pomocą rękawa elastycznego typu Bravo-Liner. Jest to system naprawy liniowej polegający na wyłożeniu przyłącza domowego na całej długości rękawem ciasno-pasowanym o grubości ścianki od 3 do 4,5 mm. Rękaw montowany jest od strony studni rewizyjnej bezpośrednio przy budynku mieszkalnym lub z kraty rewizyjnej, ewentualnie z wykopu. Impregnacja oraz instalacja rękawa przebiega w kierunku zgodnym ze spadkiem do kanału głównego. Rękawów transportowany jest za pomocą sprężonego powietrza lub wody. Po dotarciu do kanału głównego rękaw zostanie zblokowany na bębnie i poddany zostaje procesowi utwardzania za pomocą gorącej wody o temperaturze do 70°C. Po całkowitym utwardzeniu rękawa, po 4 godzinach początek rękawa w studni rewizyjnej zostaje obcięty, natomiast koniec rękawa znajdujący się w kanale głównym zostaje obcięty za pomocą robota frezowego. Końcówka rękawa wychodząca bezpośrednio w kanale głównym zostaje dodatkowo doszczelniona i zabezpieczona kapeluszem filcowym. Po zakończeniu procesu zostaje wykonana inspekcja TV za pomocą kamery z zapisem obrazu kanału po renowacji na płycie DVD. System Bravo-Liner służy do: renowacji liniowej przykanalików w zakresie średnic od DN 70 do DN 250, jest rękawem o bardzo dużej elastyczności, co pozwala na prowadzenie renowacji przykanalików posiadających liczne kolana i zakręty.

Bezwykopowe renowacje studni kanalizacyjnych w systemach rękawów poliuretanowych cementów szybkowiążacych Niemieckiej Firmy HUFGARD oraz MC -BAU-CHEMIE (włącznie z profilacją kinet i zamykaniem wód gruntowych ,osadzeniem nowych stopni włazowych )Renowacja studni w technologiach chemii budowlanej pozwala na odtworzenie całkowicie zdegradowanych i skorodowanych ścian betonowych i ceglanych studni w zakresach średnic od DN 600 do DN 1500 m. Warstwa kończąca renowacyjna posiada związki chemiczne siarczanoodporne które zabezpieczają studnie dodatkowo pod względem siarkowodorów i innych związków chemicznych . Końcowym etapem remontu studni jest montaż nowych stopni włazowych powlekanych PVC które odporne są na korozję. W przypadku uszkodzonych włazów żeliwnych dokonujemy wymiany na nowe

Renowacja studni w technologii paneli GRP.

Jest to najnowszy system bezwykopowej naprawy studni kanalizacyjnych narażonych na bardzo agresywne ścieki. Polega on na zainstalowaniu wewnątrz istniejącej studni kanalizacyjnej paneli GRP wraz z reprofilacją spoczników, kinet oraz zwężek kanalizacyjnych w technologii mat szklanych ECR i żywic poliestrowych. Technologia ta zapewnia pełną szczelność studni oraz przyczepność do starego materiału za pomocą cementów iniekcyjnych.
W przypadku bardzo dużych dynamicznych wypływów wody gruntowej stosuje się doszczelnianie takich studni za pomocą iniektów żywicy poliuturanowej 2-komponentowej ,która wstrzykiwana jest na zewnątrz studni za pośrednictwem pistoletów pneumatycznych .
Zapewnia to skuteczne zamkniecie wody gruntowej od zewnętrznej strony studni.

Sprzedaż sprzętu do inspekcji TV sieci kanalizacyjnych, rurociągów i studni głębinowych niemieckiej firmy JT Elektronik, Ritec w zakresach średnic od Dn.30 do 2000 wraz z kompleksową zabudową jako pojazdy specjalne wielofunkcyjne

Sprzedaż robotów frezowych analogowych i cyfrowych firmy Schwalm model 1330/X5 i 2060 prowadzących prace w zakresie średnic od Dn.140 do 900 mm w zestawach przenośnych i do zabudowy na pojazdach

Sprzedaż zadymiaczy do wykrywania nieszczelności i nielegalnych przyłączy niemieckiej firmy Gohner -Fogi III z dyszą doszczelniającą dymu dla średnic Dn.100 do 300 mm

Sprzedaż używanych pojazdów do czyszczenia hydrodynamicznego kanalizacji z gwarancją oraz pojazdów wielofunkcyjnych do inspekcji TV, prac frezowych i napraw bezwykopowych kanalizacji

Sprzedaż osprzętu kanalizacyjnego firmy Beck :

  • haki kanalizacyjne
  • pakery
  • korki kanalizacyjne
  • stelaże do regulacji wysokości włazów
  • oraz pozostały osprzęt kanałowy

Doradztwo techniczne i kanalizacyjne w zakresie zastosowań technologii bezwykopowych

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na zakupiony u nas sprzęt do inspekcji TV, doradztwo techniczne w zakresie modernizacji i konfiguracji sprzętu (kamery tv, frezy, osprzęt informatyczny -komputery, laptopy, programy kanalizacyjne).